پیشنهاد مرغدارها برای قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار چقدر است؟

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور گفت: با توجه به اینکه دولت چند وقت پیش سویا را از قیمت ۲۷۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان و ذرت را از ۱۳۰۰ به ۱۷۵۰ تومان رسانده است قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار باید ۲۳ هزار تومان باشد تا جوجه ریزی صرفه اقتصادی داشته باشد.
در چند هفته گذشته قیمت گوشت مرغ به شدت افزایش یافته بود و مسئولان وعده کاهش این قیمت را داده بودند و ستاد تنظیم بازار به تازگی قیمت گوشت مرغ را ۲۰۵۰۰ تومان اعلام کرده است، اما برخی فعالان بازار می گویند با توجه به اینکه دولت سویا را از قیمت ۲۷۵۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان و ذرت را از ۱۳۰۰ به ۱۷۵۰ تومان رسانده است  قیمت هر کیلو گوشت مرغ در بازار باید ۲۳ هزار تومان باشد تا جوجه ریزی صرفه اقتصادی داشته باشد.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی توسعه صنعت طیور کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار مربوط به مهرماه است و در ابتدا قیمت ۱۷۱۰۰ تومان قیمت مرغ تعیین شده بود، گفت: در این مصوبه تاکید شده بود که قیمت هر کیلو گوشت مرغ با اختلاف ده درصد در اختیار استاندارها خواهد بود و این مصوبه بر پایه این بود که دان مرغ با نرخ مصوب در اختیار تولیدکننده ها قرار بگیرد.
برومند چهارآیین با بیان اینکه در آن زمان مشکلات در زمینه تامین ارز باعث شده بود که مرغدارها کمتر از ۵۰ درصد نهاده ها را با قیمت مصوب تهیه می کردند، گفت: قیمت مصوب ذرت در آن زمان ۱۱۵۰ تومان بود ولی ۳۸۰۰ تومان در بازار آزاد به فروش می رسید و امروز قیمت آن به ۴۲۰۰ تومان هم رسیده است.
او افزود: به دلیل افزایش قیمت نهاده ها قیمت تمام شده هر کیلو گوشت مرغ در مهرماه ۱۷۷۰۰ بود و قیمت در آبان ماه ۱۷۹۰۰ تومان تمام رسید و در آن زمان قیمت لاشه مرغ هر کیلو بین ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان بود.
منبع: itp.news