پیرو رایزنی ها و پیگیری های به عمل آمده مصوبات کارگروه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص سهیمه کارخانجات خوراک دام ابلاغ شد:

با عنایت به عدم استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام به دلیل عدم تامین نهاده های دامی و مواد اولیه و واگذاری توزیع مسئولیت توزیع به کارخانجات خوراک دام تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردید: وزارت جهاد کشاورزی پس از اصلاحات لازم در سامانه بازارگاه و ایجاد امکان خرید و فروش برای این کارخانجات در سامانه، مقدمات لازم را برای انجام درخواست کارخانجات فراهم نموده و همچنین برنامه زمانبندی پیاده سازی و اجرای این طرح (اختصاص ۴۰٪ نهاده ها به کارخانجات خوراک دام و طیور) تا ابتدای سال آینده را ظرف مدت ۲ هفته آتی تهیه و به کارگروه تنظیم بازار ارایه نماید.