پژوهش سراى رشد شهر بدره در استان ایلام

پژوهش سراى رشد شهر بدره در استان ایلام

پژوهش فعاليتى منسجم براى رسيدن به شناختى روشن ازمفاهيم پيرامون است. راهى براي گسترش مرزهاى دانش وگشودن افقهاى تازه.
ساختمان این پژوهش سرا متعلق به آموزش و پرورش مى باشد که با حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا (آرا) توسط انجمن حامى با بازسازى ساختمان و استاندارد سازی تجهیزات براى دانش آموزان شهر بدره مهیا شده است. شهر بدره در دامنه ی کبیرکوه با ۲۲ روستا واقع شده است و این شهرستان حدود ۲۵۰۰دانش آموزدارد که یطور منظم و در همه مقاطع تحصیلی از امکانات پژوهش سرا استفاده می نمایند.
پژوهش سرای رشد شامل:
کتابخانه علمی
سایت کامپیوتر
اتاق سمعی و بصری
آزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی
اتاق مشاوره برای دانش آموزان و والدین جهت شناخت مهارت های زندگی
اتاق مدیریت می باشد.

سایر کارگاه های مقطعی