پژوهش سراى رشد شهر بدره در استان ایلام

پژوهش فعاليتى منسجم براى رسيدن به شناختى روشن ازمفاهيم پيرامون است. راهى براي گسترش مرزهاى دانش وگشودن افقهاى تازه.
ساختمان این پژوهش سرا متعلق به آموزش و پرورش مى باشد که با حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا (آرا) توسط انجمن حامى با بازسازى ساختمان و استاندارد سازی تجهیزات براى دانش آموزان شهر بدره مهیا شده است. شهر بدره در دامنه ی کبیرکوه با ۲۲ روستا واقع شده است و این شهرستان حدود ۲۵۰۰دانش آموزدارد که یطور منظم و در همه مقاطع تحصیلی از امکانات پژوهش سرا استفاده می نمایند.
پژوهش سرای رشد شامل:
کتابخانه علمی
سایت کامپیوتر
اتاق سمعی و بصری
آزمایشگاه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ریاضی
اتاق مشاوره برای دانش آموزان و والدین جهت شناخت مهارت های زندگی
اتاق مهندس کوچک و

اتاق مدیریت می باشد.
شرکت آرین رشد افزا(آرا) همواره سرکشی، نظارت بر عملکرد، همچنین بررسی موانع احتمالی موجود در مسیر استفاده بهینه از پروژه های انجام شده را در  برنامه خود داشته است. از این روز نماینده شرکت و مدیران انجمن حامی اردیبهشت 1402 در سفری که برای افتتاح سالن ورزشی رشد به شهرستان بدره داشتند از پژوهش سرا نیز بازدید به عمل آورده و پای صحبت مدیر مجموعه و مدیران آموزش و پرورش بدره نشستند.
خوشبختانه پژوهش سرا هر روز میزبان دانش آموزان مقاطع مختلف شهرستان بدره و شهرها و روستاهای اطراف می باشد و برای دانش آموزان روستاهای دوردست نیز با همکاری اداره آموزش و پرورش بدره سرویس رفت و آمد فراهم آمده است.