پروژه های مهم طیور در حال انجام در ایالات متحده آمریکا

پروژه های مهم طیور در حال انجام در ایالات متحده آمریکا

یکی از بزرگترین جوایز و امتیازات بخش کشاورزی ایالات متحده آمریکا به بهبود بخشیدن تولید طیور اختصاص داده شده است.

نزدیک به 10 میلیون دلار در اختیار محققان قرارگرفته است که راههایی در جهت بهبود بخشیدن استفاده از آب و غذا در بخش طیور بیابند.

دانشگاه کرنل و دانشگاه آرکانزاس در یک پروژه 5 ساله همکاری خواهند کرد.

یکی از پروژه ها اینکه چگونه جلبکهای ریز (میکروالگا) شاید بتواند به عنوان منابع پروتئین جایگزین مورد استفاده قرار گیرد را مورد تحقیق قرار خواهد داد.

زینگن لی یکی از مسئولین و محققین این پروژه میگوید آنچه که ما در این قضیه میخواهیم، استفاده از میکروالگا به جای کنجاله سویا است. این  رقابت بین خوراک دام و خوراک انسان را کاهش خواهد داد.

همچنین میکرو الگا دی اکسید کربن اتمسفر را جذب می کند که فرایند تولید را سبزتر خواهد کرد.

در مورد میکرو الگا محققان می توانند آنزیمهایی را معرفی کنند که اسیدهای چرب اشباع و ویتامین D را مورد توجه قرار می دهند.

فواید برای انسان

شاخه دیگری از تحقیقات، مزایای بالقوه بیولوژیکی (زیست شناختی) برای انسانهایی که از طیور اصلاح نژاد شده مصرف می کنند را مورد بررسی قرار خواهد داد.

سلامت دستگاه گوارش و استفاده موثر از آب

محققان دانشگاه آرکانزاس به دنبال راههای پیشرفته ای هستند که سلامت دستگاه گوارش و مقاومت در مقابل بیماریها را بهبود ببخشند.

تجارت با کود

پروژه دیگر به روشهایی در مورد فرآوری کود و دیگر ضایعات طیور در جهت تولید انرژی به اشکال گاز زیستی (Biogas)، روغن زیستی (Biooil)، الکتریسیته و زغال زیستی(Biochar) اشاره دارد.

از کل بودجه اختصاص داده شده یک میلیون دلار در جهت آموزش و یک میلیون دلار دیگر در جهت  توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. محققان می گویند بخش های از علم طیور که ارائه ها (تحقیقات)کمی درآن صورت گرفته است می توانند نقاط مهمی برای تحقیق و بررسی باشند.

Reference: Poultry World, Nutrition & Health, October 16, 2019