ویتامین

شرکت آرین رشد افزا واردکننده کلیه ویتامین های خالص مورد نیاز در خوراک طیور و آبزیان، و برخی ویتامین های مورد نیاز دام می باشد.

لیست ویتامین های وارداتی از شرکت های مختلف اروپایی به شرح زیر می باشد:
ویتامین A: از شرکت های DSM، Adisseo و BASF
ویتامین D3: از شرکت های DSM، Adisseo
ویتامین E: از شرکت های DSM، Adisseo و BASF
ویتامین K3: از شرکت های DSM، Adisseo و Oxyvit
ویتامین B2: از شرکت های DSM، Adisseo و BASF
نیاسین (B3): از شرکت های DSM، Adisseo
کالپان (B5): از شرکت های DSM، Adisseo و BASF
ویتامین B6: از شرکت های DSM، Adisseo
ویتامین B9: از شرکت های DSM، Adisseo
ویتامین B12: از شرکت های DSM، Adisseo
ویتامین H2: از شرکت های DSM، Adisseo
ویتامین C-Stay: از شرکت های DSM، Tiger
ویتامین C-EC: از شرکت های DSM، Tiger