ویتامین B راهکاری مناسب برای بهبود عملکرد در گاوهای شیری

تولیدکنندگان شیر در سراسر جهان همیشه به دنبال راه هایی برای افزایش مصرف خوراک پیش از زایمان، کاهش تهدیدات متابولیکی و عفونی، افزایش شیر و اجزای شیر و بهبود عملکرد تولید مثل هستند. مکمل کردن ویتامین B یک راه حل مناسب برای برای این چالش هاست.
به گزارش بخش بین الملل نشریه دنیای کشت و صنعت، در طول دهه گذشته، افزایش عملکرد شیر در گاو با تقویت تعادل انرژی  منفی ارتباط داشت و همراه با کاهش عملکرد فرآوری در طول دوره تولید حداکثری شیر گاو، بر سلامت پس از زایمان تاثیر منفی داشت.
کاهش مصرف خوراک
کاهش مصرف خوراک در جایی که گاو شروع به استفاده از چربی بدن خود برای جبران انرژی مورد نیاز می کند مساله ای مهم است که در طول این دوره بحرانی دو برابر یا سه برابر می شود.
پس از زایمان، ذخیره ناکافی انرژی ممکن است منجر به ریسک بالاتر اختلات متابولیکی، وقوع بیشتر بیماری آلت هایی و تولید مثل ضعیف شود. این مسئله نشان می دهد که میزان تعادل انرژی منفی در اوایل شیر دهی و میزان بهبودی آن برای وضعیت سلامتی و تولید مثل، حیاتی است.
ویتامین B یک راه حل شناخته شده و مناسب
تزریق ویتامین B ، دکستروز (دی گلوکز) به گاو شیری بعد از زایمان همیشه یک راه حل بوده و نتایج مناسب را به منظور بهبود وضع عمومی گاو نشان داده است اما پیشگیری از مشکلات پیش از رخ دادن آن، انتخاب بهتری برای تولیدکنندگان برای از بین بردن استرس، صرفه جویی در وقت و پول است. جفو یک محصول از مواد مغذی ضروری ایجاد کرده است که می تواند قبل از زایمان مصرف غذا را بهبود و ریکاوری انرژی منفی را پس از گوساله زایی از طریق کاهش متابولیسم چربی تسریع کند و منجر به عملکرد بهتر و کبد سالم، انتقال سالم و همچنین حصول اطمینان از شیردهی موفق می شود.ویتامین هایB منتخب براساس نیازها و نقص ها برای گاوهای تازه زا و گاوها در  طول کل دوره شیردهی در نظر گرفته می شود. با حفاظت ماتریس میکرو و جفو، ویتامین های B می تواند با بیش از 15 درصد موجودیت در روده، شکمبه را کنار بگذارند تا فقدان را جبران کنند و نتایج برجسته ای را تحویل دهند.
افزایش میزان دریافت غذا قبل از زایمان
در مطالعات و آزمایشات، جفو ثابت کرده است که مکمل های ویتامین های B که در جبره های خوراک محافظت شده اند و یا برای گاوها در دوره گذار در نظر گرفته شده اند. خوراک قبل از زایمان را افزایش و سطح کنون را کاهش داده است که منجر به کاهش ورم پستان و متریتیس و بهبود باروری می شود. پرورش دهندگان پیشرفت های زیادی در کنترل پستان و تاخیر در غشای جنینی مشاهده می کنند.
مصرف خوراک ها همراه با ویتامین B در طول دوره شیردهی در گاوهای شیرده، نشان داده است که تولید شیر و اجزای شیر بیشتر شده، تولید پایدارتر و بهره وری در تغذیه بهبود یافته است و کاهش مرگ و میر نیز مشهود بوده است.