وظایف تصدی‌گری در وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جلسه اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون تهران که باحضور رئیس این اتاق و معاون صنایع تبدیلی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده بود اظهار داشت:مقرر شده تمام وظایف تصدی گری در درون وزارت جهاد کشاورزی به تشکل های متناظر واگذار شود