وظایف تصدی‌گری در وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

وظایف تصدی‌گری در وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار می‌شود

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در جلسه اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون تهران که باحضور رئیس این اتاق و معاون صنایع تبدیلی و کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده بود اظهار داشت:مقرر شده تمام وظایف تصدی گری در درون وزارت جهاد کشاورزی به تشکل های متناظر واگذار شود