وضعیت فوق العاده قرمز و باور نکردنی در راه است .

در پیام ها آمده: از امروز به مدت دو هفته روزهای بسیار خطرناک و مرگ آور و روزهای غمگین و بسیار ناراحت کننده و فاجعه ای بزرگ برای هموطنان در راه است طوری ک همه خانواده ها این بیماری را برای خود وعزیزانشان تجربه خواهند کرد و ممکن است در این راه بعضیان درمان و مداوا و خیلیا متاسفانه جان سالم بدر نیاورند.
🔻هــمـــوطــنــان عــزیـــز لـــطــفا ایــــن پـــیـــام را بـــه هـــمـــه اقـــــوام و دوســــتــان و آشــنـــایــان و عـزیــزانـــــتــان ارســـــال کنـــیـــد تا همگی این روزها بیشتر هوشیار باشند و بهداشت خیلی زیاد رعایت کنند.

۱)هرگونه بیرون ازخانه رفتن غیر اضطراری ممنوع⛔

۲)رفت وامد ومهمون بازی محدود ‌حداقل ممنوع⛔

۳)ازاعضای خانواده یکنفر مامور خرید باشد ‌خرید روزمره را ۵روز یکبار انجام دهید ‌بدون دستکش والکل به خرید رفتن ممنوع⛔

۴)اگر نان میخرید کیسه تمیز ببرید وداخل آن بگذارید وقبل از مصرف فریز کنید بعد مصرف کنید چون شماازسلامت کارگر وشاطر خبر ندارید پس مصرف نان قبل از فریزممنوع⛔ ( در اینخصوص بررسی بیشتر شود)

۴)نه گوشی ونه کیف پول باخود ببرید یک عدد عابربانک دریک کیسه بگذارید ‌درون انرا اغشته به الکل کنید ‌بعداز هر بار تماس باپوز وتماس بادستگاه خودپرداز انرا داخل این کیسه بگذارید هیچ اتفاقی برای عابر بانک نمیوفتد پس حمل کارت عابر بانک بدون اغشته شدن به الکل ممنوع⛔

۵)یک کیسه بیرون درب ورودی قراردهید دستکشهارا اغشته به الکل کنید بعدداخل کیسه بگذارید ووراد منزل شوید پس بادستکش وارد شدن به منزل ممنوع⛔

۶)تمام کیسه های خرید را داخلش را الکل اسپری کنید درسطحی که ازقبل آماده کردید وخریدهارو بگذاریدوبعداز جابه جایی وضدعفونی خریدها سطح را اغشته به الکل کنید وبعد با دستمال کاغذی تمیز وبیرون بیاندازیدپس بدون اغشته کردن به الکل روی سطح مورد نظرگذاشتن ممنوع⛔

۶)دستگیره های ماشین ‌آسانسور ساختمان مرتب الکلی شود وازتماس مستقیم به این اشیا بدون دستکش لایتکسی یا دستمال کاغذی ممنوع⛔

۷)هرگونه بازار رفتن، ‌پاساژ، سينما و … ممنوع ⛔