همدان با چهار میلیون و ۴۸ هزار قطعه جوجه‌ریزی رکورد زد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: جوجه‌ریزی بی سابقه استان در دی ماه با چهار میلیون و ۴۸ هزار قطعه انجام شد که نسبت به سال های گذشته رکورد زد.

همچنین در جمع خبرنگاران افزود: این میزان جوجه ریزی تحقق ۱۳۴ درصدی جوجه‌ریزی نسبت به تعهد این ماه است که در ۱۵۶ واحد مرغداری استان انجام شده است.

وی ادامه داد: طبق برش شهرستانی کبودرآهنگ، نهاوند و اسدآباد بیشترین میزان جوجه‌ریزی در استان را داشتند به نحوی که کبودرآهنگ با ۲۳۹ درصد تحقق در صدر شهرستان‌ها قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با قدردانی از همراهی مرغداران و تولیدکنندگان گفت: این میزان جوجه‌ریزی در تاریخ جوجه‌ریزی استان همدان انجام نشده است.

وی با تاکید بر اینکه تحقق این رقم بی‌سابقه مرهون تعامل سازنده بین تولیدکنندگان و سازمان جهاد کشاورزی است اضافه کرد: با این حجم جوجه‌ریزی، مرغ شب عید و ایام پایانی سال در استان تامین شده است.