هر کیلوگرم رطب به ۷۰ هزار تومان هم رسید

درحالی که از سال قبل حجم زیادی خرما در بازار مانده قیمت این محصول با آغاز ماه رمضان و افزایش نسبی تقاضا افزایش نامتعارفی یافته است به طوری که هر کیلوگرم رطب تا ۷۰ هزار تومان نیز به فروش می‌رسد.
سالانه در دنیا ۸ و نیم میلیون تن خرما تولید می‌شود که از این میزان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن سهم ایران به عنوان  دومین تولیدکننده در دنیا است و هرساله حجم زیادی از خرماهای تولیدی کشور به دلیل عدم بازار رسانی مناسب و تقاضا مجبور به ورود به صنایع تبدیلی است اما با این وجود به دلیل رها کردن بازار مصرف قیمت هرکیلوگرم رطب ۷۰ هزار تومان را نیز لمس کرده است.

مشاهدات میدانی خبرنگاران  نشان می دهد که هربسته رطب ۷۰۰ گرمی ۳۶ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان به فروش می رسد در حالی که پیش از این ۲۳ تا ۲۹ هزار تومان بود همچنین قیمت هر کیلوگرم  خرما های عسلی از ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان به ۳۰ تا ۳۴  هزار تومان افزایش یافته است.