نوسازی و تجهیز دفتر انجمن حامی

اکثر فعالیت های فرهنگی شرکت آرین رشد افزا (آرا) توسط انجمن حمایت از فضاهای آموزشی (حامی) اجرا و به انجام رسیده است. در  بهار 1399 تصمیم گرفته شد به منظور  ارتقا کیفیت استفاده روزانه و تسهیل در برگزاری جلسات و گرد هم آیی ها دفتر مرکزی این انجمن نوسازی و قسمتهایی از آن تجهیز گردد. از اقدامات انجام شده در  این راستا می توان به تجهیز سالن کنفرانس این انجمن به سیستم سرمایش و صوتی بهینه، همچنین نوسازی فضای تراس اشاره نمود.