نمایشگاه عکس کودکان کار

نمایشگاه عکس کودکان کار

اینبار کودکان کار شاهد زندگی بودند و ما گواه آنان شدیم.
نمایشگاه عکس گروهی گواه (شامل عکس هایی که توسط کودکان کار خلق شده بودند) در روزهای پایانی سال 1396 توسط انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، با همکاری دفتر کمیسیون ملی یونسکو-ایران و حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا(آرا) برگزار شد.
این نمایشگاه در دفتر کمیسیون ملی یونسکو- ایران افتتاح و به مدت یک هفته در فرهنگسرای ابن سینا برپا بود. آثار ارائه شده مورد استقبال اقشار مختلف از جمله چهره های سیاسی وهنری قرارگرفت و تقریبا تمامی 44 اثر ارائه شده به نفع انجمن و صاحبان اثر به فروش رفت.
گواه , گالری عکس کودکان کار با حضور هنرمندان و حمایت شرکتآرین رشد افزا آرین رشد افزا حامیان کودکان کار حضور هنرمندان در گالری عکس کودکان کار حضور خانم بهاره کیان افشار در نمایشگاه نقاشی کودکان حضور خانم مرجانه گلچین در نمایشگاه نثاشی و انشا کودکان بهاره کیان افشار , نیکوکاری , نمایشگاه نقاشی و انشا کودکان , نیکوکاری