نقش کارآیی خوراک در سلامت روده

یکی از وجوه اشتراک در بین تمامی تولیدکنندگان طیور هزینه های خوراک می باشد که بیانگر بزرگترین بخش هزینه های تولید می باشد. لذا تولید کنندگان بزرگ قسمت زیادی از زمان خویش را صرف پیدا کردن راه حل هایی برای کاهش هزینه های خوراک حتی در مقیاس یک دلار وحتی یک سنت نیز می باشند. در واقع با کاهش هزینه های خوراک یک مجتمع تولیدی یک میلیون قطعه ای طیور به میزان یک دلار برای هرتن خوراک در هر هفته، هزینه خوراک این مجتمع در یک سال 313.500 دلار کاهش خواهدداشت. چیزی که خیلی ها از آن اطلاع ندارند این است که بخش اعظمی از پول و سرمایه هدر رفته به دلیل خوراک هضم نشده می باشد. بسیاری از مطالعات رابطه مستقیم بین بازده و بهره وری خوراک (FE)، و سلامت کلی، عملکرد، یکنواختی و کیفیت طیور پیدا کرده اند. به خاطر این که مقوله بازده و بهره وری خوراک تعادل میکروبی دستگاه گوارش طیور را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات نشان داده اند که بازده صحیح و بهینه خوراک میزان انرژی هضم نشده که منجر به ایجاد باکتری های بیماری زا در روده تحتانی خواهند شد را کاهش می دهد. همچنین آنزیمهای که به شکست و خرد شدن مواد غذایی غیر قابل هضم کمک می کنند با تولید الیگوساکاریدها OLIGOSACHHARIDES در بخش فوقانی دستگاه گوارش دارای تاثیر و خاصیت پروبیوتیکی می باشند. در مجموع این دو فایده سلامتی بطور بالقوه میتواند با بهبود سلامت و عملکرد گله های طیور باعث صرفه جویی در پول و سرمایه تولیدکنندگان شوند. فن آوری TRUE CHECKکمپانی آلتک ALLTECH نمونه ای از سیستم گوارشی آزمایشگاهی می باشد که با هدف ارزیابی جیره ها و تاثیرات تکنولوژی خوراک در حیوانات تک روده ای طراحی و گسترش یافته است. با استفاده از نمونه خوراک،
دستگاه TRUE CHECK شرایط واقعی دستگاه گوارش حیوان را شبیه سازی و تقلید می کند. TRUE CHECK قادر به تحلیل و غربالگیری جیره های غذایی و با ترکیبات خوراک های انفرادی با و یا بدون تکنولوژی های خوراک با هزینه ای بسیار پایین تر و در زمان بسیار کمتری از آزمایشات حیوانی می باشد. پس از شبیه سازی گوارش، میزان سطوح و قابلیت هضم و در دسترس بودن مواد ریز مغذی کنترل و ارزیابی گردیده و در نتیجه به تولید کنندگان طیور کمک می شود که از میزان صرفه جویی بالقوه در تولید خوراک اطلاع پیدا کنند.

منبع: دنیای کشت صنعت