میل مرغداران به جوجه‌ریزی کم شده است

نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: با کاهش میل به جوجه‌ریزی، در حال حاضر تولید جوجه یک روزه به ماهی ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه در کشور رسیده است.

به نقل از خبرگزاری مهر، حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه دولت به هیچ یک از تعهدات خود در قبال تأمین نهاده‌ها عمل نکرده، گفت: ادامه روند فعلی در تأمین نهاده‌ها بازار مرغ را دچار چالش بیشترو جدی می‌کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تأمین نهاده‌ها برای مرغداران بسیار دشوار بوده و همچنین قیمت‌ها نیز به چند برابر نرخ مصوب رسیده است.

اسدالله نژاد افزود: به عنوان مثال سویا که از نهاده‌های اصلی است در حال حاضر به جای تأمین با ارز دولتی با ارز آزاد تأمین می‌شود و قیمت آن ۴ برابر قیمت مصوب است؛ به گونه‌ای که این محصول که باید با قیمت کمتر از ۴ هزار تومان به دست مرغداران برسد، در حال حاضر با بیش از ۱۲ هزار تومان تأمین می‌شود.

نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران کشور افزود: این موضوع باعث شده واحدهای تولیدی در جوجه ریزی با ترس و واهمه عمل کنند و دچار تردید شوند که همین موضوع باعث کاهش تولید و افزایش قیمت بیشتر در آینده‌ای نزدیک در بازار مرغ می‌شود.

اسدالله نژاد ادامه داد: با کاهش میل به جوجه ریزی در حال حاضر تولید جوجه یک روزه با ماهی ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون قطعه رسیده؛ در حالی که نیاز کشور بین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه در ماه است.

وی گفت: انتظار می‌رود چالش‌های تأمین نهاده از طرف دولت هر چه سریع‌تر برطرف شود و مرغداران بتوانند بدون دغدغه نهادهای مورد نیاز را تأمین کنند.