ممنوعیت خام فروشی نهاده ها اعمال می شود

دکترماکنعلی: در برنامه ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور، یکی از محورهای عملیاتی ما، کاهش وابستگی به نهاده های وارداتی خوراک دام است که در این زمینه محورهای مشخصی داریم. یکی از این محورها ممنوعیت خام فروشی نهاده های وارداتی است . به این شکل که این نهاده ها را به تدریج وارد شبکه های کارخانه خوراک دام کشور خواهیم کرد و این کارخانه ها با تولید خوراک بر اساس استانداردهای بهداشتی و استانداردهای تغذیه ای تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور به واحدهای مرغداری مجاز حمل خواهند نمود و واحدهای پرورشی بجای اینکه نهاده ها را به صورت خام دریافت کنند، خوراک را به صورت آماده دریافت خواهند کرد

وی خاطر نشام کرد: در این رابطه حدود ۱۳% از هدر رفت ذرت کاهش می یابد و به تبع کارایی و ارزش غذایی این خوراک نسبت به خوراکی که مرغداران قبلا خودشون تهیه می کردند کاملا متفاوت خواهد بود. یعنی ضمن کاهش هزینه های تولید، درصد قابل توجهی هم از هدر رفت ذرت و نهاده ها کاهش پیدا می کند.