مدرسه سیار کیانا در بهار 1397

این مدرسه سیار در بهار 1397 توسط شرکت آرین رشد افزا (آرا)  تهیه گردید، به همت و هزینه آقایان سیامک همتی و آرمین شهسواریان (دو تن از پرسنل شرکت) تجهیز و در اختیار گروه فرهنگی اجتماعی کیانا قرار گرفت. این خودرو طی مراسم با شکوهی رونمایی و سپس توسط گروه کیانا به منظور آموزش کودکان بازمانده از تحصیل در روستاهای محروم از امکانات آموزشی استان البرز در حال کار می باشد. تا  فرزندان این مرز و بوم را به سوی خرد و آگاهی رهنمون سازد.

مدرسه سیار جشن یلدای 1398 را به درخواست کودکان کار در کنار آنها در یکی از کارگاه های محل کارشان برگزار نمود.

تیرماه 1399
مدرسه سیار کماکان با هدف فراهم آوردن امکانات آموزشی برای کودکان شاغل و ساکن در حاشیه شهرستان کرج همچنین با هدف جانبی افزایش حساسیت مردم به پدیده کودکان کار و جلب مشارکت آنها فعالیت خود را ادامه می دهد.
مدرسه سیار در هجده ایستگاه در روستاهای رامجین، عرب آباد، قوهه، ملک آباد، آق تپه، همچنین چهارراهها، پارک کها و کارگاه های جمع آوری ضایعات مشغول به فعالیت می باشد.
در این میان سخت ترین شرایط را کودکان شاغل در کارگاه های جمع آوری ضایعات دارند که اکثرا بی سوادند، زیست بومشان محدود به کارگاه ضایعاتی و خیابان های اطراف است.
مدرسه سیار دو ساعت در هفته آنها را از این قفس آهنین بیرون می کشد و این بچه ها را در معرض یادگیری و بازی قرار میدهد بسیاری از بچه ها بهترین روز هفته را زمانی می دانند که مدرسه سیار در میان آنها حضور دارد و از اینکه به کمک مدرسه سیار توانسته اند اسمشان را بنویسند، تابلوهای خیابان را بخوانند خوشنودند.

آذر ماه 1399 علاوه بر تغییر نقوش روی مدرسه سیار در زمینه محتوای آموزشی از ماه گذشته تاکنون با بهره گیری از کتاب: از خشونت تا صلح
یک فعالیت به محتوا آموزشی اضافه شد و همچنین با بهره گیری از تجربه میدانی

مسئول آموزش و تلفیق آن با متدهای روانشناسی دو بازی برای افزایش صمیمیت مربی با کودک به محتوای آموزشی
افزوده شد.
با توجه به اینکه مخاطبان مدرسه سیار کیانا را طیف وسیعی از کودکان کار در مناطق مختلف شهری و روستایی
تشکیل می دهند، تحلیل تفاوت های رفتاری کودکان کار ساکن شهر و روستا می تواند به بهتر شدن وضعیت آموزشی
کمک کند.
بررسی های تیم اجرایی کیانا نشان می دهد که میزان خشونت کلامی در کودکان شاغل در روستا کمتر از میزان
خشونت کلامی در کودکان ساکن شهر است. این موضوع به دلیل شنیدن مکرر الفاظ خشونت بار توسط کودکان
کار شهری از سوی عابران و شهروندان است و بار تحقیرآمیز این کلمات باعث بروز خشونت های کلامی در کودکان
شده است. اما در محیط های روستایی و کار در مکان های محدودی نظیر باغ های میوه، زمین های کشاورزی که
غالبا ماهیت خانوادگی هم دارند، بدلیل برخورد کم کودکان با افراد دیگر میزان خشونت کلامی در میان آنها بسیار
کمتر است. به همین دلیل کیانا در برنامه ریزی های آموزشی خود این مورد را مدنظر دارد و تلاش می کند که با
توجه به این تفاوت ها، محتواهای مختلف و منعطفی برای دسته های مختلف کودکان درنظر بگیرد