متیونین

متیونین یکی از اسیدآمینه های ضروری و اولین اسیدآمینه محدود کننده در خوراک طیور می باشد.

متیونین پرمصرف ترین اسیدآمینه وارداتی به کشور می باشد.

شرکت آرین رشد افزا یکی از بزرگ ترین واردکنندگان متیونین به کشور می باشد.

شرکت آرین رشد افزا واردکننده متیونین از شرکت Degussa کشور بلژیک و Adisseo فرانسه می باشد.