فضاپیمای روسی روی ماه سقوط کرد

سازمان فضایی روسیه به خبرنگاران اعلام کرد طبق اطلاعات تایید نشده به نظر می رسد فضاپیمای لونا ۲۵ پس از برخورد با سطح ماه از بین رفته است.
به نقل از تاس، آژانس فضایی روسیه اعلام کرد قرار بود این فضاپیما در ۱۹ آگوست ( دیروز) نیروی پیش رانش لازم برای تغییر مسیر و فرود روی ماه را دریافت کند.
به گفته راسکاموس حدود ساعت ۲:۵۷ دقیقه عصر به وقت محلی، ارتباط با لونا ۲۵ قطع شد.
در بیانیه راسکاموس آمده است: تحلیل های اولیه حاکی از انحراف بین پارامترهای محاسبه شده و واقعی مانور پیشرانش بوده که سبب شده لونا ۲۵ وارد یک مدار طراحی نشود و پس از برخورد با سطح ماه از بین برود.

هم اکنون یک کمیسیون داخل سازمانی مشغول بررسی دلیل سقوط فضاپیمای روسی است.