صادرات جوجه یکروزه از سال آینده

به گزارش خبر گزاری ایرنا:
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور با بیان اینکه جوجه یکروزه مورد نیاز کشور تامین است، گفت: جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر افزایش یافته به طوری که بالغ بر ۱۹۰ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار در دستگاه جوجه‌کشی پیش‌بینی شده و برای دی ماه ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی برنامه‌ریزی شده است.دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور با بیان اینکه تولید جوجه یکروزه از محل تولید داخل افزایش بی‌نظیری داشته و کسری تولید با واردات ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: اقدامات صورت گرفته باعث شد ما در آبان ماه ۱۲۶ میلیون قطعه، در آذرماه ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه‌ریزی و برای دی ماه بالغ بر ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.
وی بیان داشت: سهم واردات در صنعت جوجه یکروزه از کشور ترکیه حداکثر ۱۰ درصد بوده و بیش از ۹۰ درصد جوجه یکروزه مورد نیاز کشور برای صنعت مرغ گوشتی از محل تولید داخل تامین می‌شود که با برنامه‌ریزی صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی از ماه‌های ابتدایی سال آتی نه‌تنها از واردات جوجه بی‌نیاز خواهیم شد، بلکه صادرکننده تخم مرغ نطفه‌دار و جوجه یکروزه خواهیم بود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه کشور بیان کرد: واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یعنی ارز کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی انجام شده و دستگاه‌های دولتی بر این فرایند نظارت دارند که امیدواریم به‌زودی بازار این محصول تعدیل شود.