سرمایه میلیون دلاری در آفرینش جوجه نر هوبارد M22

هوباردM22 یک سرمایه گذاری چند میلیون دلاری داشته است تا جوجه های نر مناسبی را به بازارها عرضه کند که در آنها حتی درصد کمی از گوشت سینه فاکتوری تعیین کننده در انتخاب مرغداران است.
هوبارد بعد از چند سال استفاده از تکنولوژی بسیار نوآورانه در زمینه کارهای انتخاب ژنتیکی، در ماه ژانویه سال جاری میلادی، نوآوری جدیدی به بازار گوشت فیله مرغ عرضه کرد که عنوان جوجه نر هوبارد M22 لقب گرفت.
هوبارد یکی از اولین شرکت هايی است که از تکنولوژی CT اسکنر در چارچوب برنامه انتخاب ژنتيکی استفاده کرده است. پژوهشگران هوبارد بیش از دیگران این توانایی را داشتند تا به طور چشمگیر دقت کار را بالا ببرند تا به این ترتیب معیار ژنتیکی بازده گوشت سینه تخمین زده شود. در واقع از این طریق هوبارد توانست میزان سود و بازده ژنتیکی خود را برای تمام محصولاتش سرعت ببخشد.
بعد از سالها ارزیابی، هوبارد اکنون توانسته است به بازارهایی که به دنبال بازده گوشت هستند جوجه نری را عرضه کند که به دلیل ویژگی گوشت سینه به عنوان منبع پربازده اقتصادی در نظر گرفته می شود.
هوبارد M22 بر اساس مزایای عملکردی و نرخ تبدیل خوراک به گوشت لاین های نر قبلی هوبارد مانند M99 تولید شده است و نسبت به دیگر لاین ها، 1 تا 5/1 درصد گوشت سینه بیشتری دارد. هوبارد همیشه در نظر داشته است تا در راستای پاسخ به نیازهای مشتریان خود با هزینه و قیمت کم محصولات پر بازده تولید کند.
هوبارد M22 یک سرمایه گذاری چند میلیون دلاری داشته است تا جوجه های نر مناسبی را به بازارها عرضه کند که در آنها حتی درصد کمی از گوشت سینه، فاکتوری تعیین کننده در انتخاب مرغداران است. چند سال پیش، هوبارد به دلیل تقاضای مشتری، برنامه ای چالش برانگیز را آغاز کرد تا جوجه نری را از استخر ژن تولید کند که هم لاشه آن در بازارهای زنده جوجه و هم گوشت سینه آن در بازار فرآوری گوشت بهبود ایجاد کند.

منبع: ماهنامه اطلاعات مرغداری و دامپروری، شماره 59، شهریور ماه