سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور افزایش یافته است

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی:
سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور افزایش یافته است
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور افزایش یافته و به 28 کیلوگرم رسیده است، گفت: این سرانه در سال گذشته 26 کیلوگرم بود.
به گزارش ایرنا حسن رکنی، با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ کشور در زمان حاضر 2 برابر سرانه جهانی است، افزود: سالانه 2 میلیون و 250 هزار تن گوشت طیور در کشور تولید می شود. رکنی با اشاره به این که 15 درصد از تولید مرغ کشور در زنجیره تولید انجام می شود، اضافه کرد: تمرکز روی زنجیره تولید موجب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها می شود و این مهم در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: متوسط قیمت جهانی گوشت مرغ 2 دلار است و اگر بتوان حضور کشور در بازارهای جهانی را پررنگ تر کرد از 10 میلیون تن گوشت مرغ در حال تجارت در جهان می توان سهم خوبی داشت. وی اظهار کرد: در عرصه تجارت جهانی برخی کشور ها همسایه مثل عربستان، ترکیه و افغانستان وارد کننده گوشت مرغ هستند این موضوع فرصت خوبی برای کشور است.
وی با بیان این که آذربایجان غربی در بخش زنجیره طیور کشور پیش قراول است، اظهار کرد: از نظر میزان تولید مرغ گوشتی شرایط مطلوبی در کشور فراهم شده و ایران در زمان حاضر هفتمین کشور دنیا در زنجیره تولید است.
رکنی با اشاره به اینکه صادرات لبنیات نیز رونق گرفته است،اضافه کرد: ایران در 2 تا سه دهه گذشته جزو وارد کننده های بخش لبنیات بود اما امسال میزان تولید این بخش افزایش یافته و به بیش از 10 میلیون و 200 هزار تن رسیده است.

دنیای کشت و صنعت اسفند 96 فروردین 97