دستگاه طیف سنج برای تعیین جنسیت

محققین با کمک ویرایش ژن موفق شدند تا بچه موش های تک جنسیتی به وجود آورند. از آنجایی که در دامپروری و مرغداری، دام یا طیور ماده بیشتر مورد استفاده و کاربرد هستند، این اصلاح ژن بسیار سودمند خواهد بود و دیگر شاهد کشتار طیور نر پس از به دنیا آمدن نخواهیم بود. محققین تنها کمی پس از لقاح با استفاده از ژن دوبخشی آن جنسیتی که نمی خواهند را غیرفعال می سازند تا آن جنسیت مطلوب رشد کند. سالانه بین 4 تا 6 میلیارد جوجه در صنایع طیور جهان کشته می شود؛ بنابراین می توان کاری کرد تا پس از به دنیا آمدن جوجه ها و در حالی که سیستم عصبی آنها درد را می فهمد، آنها را نکشیم.

دستگاه طیف سنج برای تعیین جنسیت

کمپانی آلمانی Agri Advanced Technologies موفق به تولید نمونۀ اولیۀ سیستم طیف سنج تعیین جنسیت تمام اتوماتیک شدند. این تکنولوژی در روز چهارم جوجه کشی با استفاده از روش اندازه گیری نوری و با تشخیص تفاوت نور منعکس یافته قادر به تمایز تخم مرغ نر از ماده می باشد. نحوۀ کارکرد آن به این صورت است که با استفاده از لیزر CO2 به درون پوسته نفوذ می کند و تکه ای از پوسته را بلند می کند؛ هنگامیکه جنسیت جنین مشخص شد پوسته دوباره آزاد می گردد و فقط تخم مرغ های ماده به دستگاه انکوباتور باز گردانده می شوند.

در تست های آزمایشگاهی ثابت شده که این تکنولوژی هنگامی که دستی و بدون سیستم اتوماتیک انجام گردد، تنها چند ثانیه زمان می برد و دقت آن نیز 95 درصد است. مزیت این سیستم، استفاده از نور به جای مواد شیمیایی است و دیگر نیازی به هزینۀ اضافی بابت مواد مصرفی نخواهد بود.