در پی تصمیم جدید شورای شهر تهران:

رئیس سازمان نظام دامپزشکی خواستار لغو مصوبه اخیر شورای شهر تهران شد

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور خواستار لغو مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر خارج کردن فعالیت‌های ارائه خدمات دامپزشکی از شمول مشاغل مجاز به استقرار در واحدهای مسکونی مستقل و غیرمستقل شد.