دانش آموختگان کشاورزی در طرح زراعت چوب به کار گیری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در همایش زراعت چوب در اهواز بیان کرد: طرح ملی زراعت چوب یک طرح بی نظیر کشاورزی است .

وی افزود: زراعت چوب یک صنعت سبز است که صنایع جانبی زیادی را باعث رونق می‌شود و سالانه صنایع چوب ما نیاز بالایی دارند که استان خوزستان می‌تواند قطب زراعت چوب در کشور باشد.

رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: عملیاتی شدن این طرح ملی عوائد اقتصادی و زیست محیطی بالایی دارد و درختانی مثل اوکالیپتوس سریع رشد هستند و در زمین‌های فقیر هم رشد کرده و نیاز آبی پایینی دارند.

وی گفت: مطابق بررسی‌ها توسعه این طرح ملی می‌تواند در افزایش بارش‌های باران در خوزستان، تعدیل دما بین ۳ تا ۵ درجه و کاهش آلودگی هوا و پایداری منابع جنگلی کشور می‌شود.

هم چنین افزود: این صنعت می‌تواند زمینه اشتغال دانشجویان فارغ‌التحصیل کشاورزی را فراهم کند و با هماهنگی صورت گرفته با منابع طبیعی دانشجویان در این طرح مشغول می‌شوند