خطر انقراض دلقک‌ماهی‌ها در صورت تداوم گرمایش زمین

دانشمندان زیست محیطی هشدار داده‌اند دلقک‌ماهی‌های معروف به «نمو» ممکن است در معرض خطر جدی ناشی از تغییرات اقلیمی باشند.دانشمندان این ماهی‌های پر جنب وجوش را که در شقایق‌ها زندگی می‌کنند،بیش از ۱۰ سال در اطراف جزیره کیمبه واقع در شرق پاپوآ گینه نو تحت نظر قرار دادند.
تیمی از مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) به همراه دانشمندان دیگر دریافته‌اند که دلقک‌ماهی‌ها در مورد نحوه انتخاب جفت‌های خود به شدت حساس هستند.
با توجه به این که هم شقایق‌ها و هم دلقک‌ماهی‌های ساکن این شقایق‌ها در نهایت برای بقای خود به مرجان‌هایی وابسته هستند که تحت تهدید گرمایش دریاها و تهدیدهایی مانند آلودگی و دخالت‌های انسان‌ها قرار دارند بنابر این ممکن است به سازگاری سریع به این شرایط نیاز داشته باشند.این در حالی است که به باور دانشمندان این امر تنها با دشواری‌های بسیار برای این آبزیان حاصل خواهد شد.دلقک‌ماهی‌ها یک چرخه تولیدمثل بسیار خاص دارند که به یک محیط پایدار و بی‌خطر وابسته است.هر شقایق محل زندگی یک دلقک‌ماهی ماده،یک دلقک‌ ماهی نرِ آماده جفت‌گیری و همچنین چندین نر دیگر که آماده جفت‌گیری نیستند،است.زمانی که دلقک‌ماهی ماده می‌میرد،دلقک‌ماهی نرِ آماده جفت‌گیری به ماده تغییر جنسیت می‌دهد و همچنین بزرگ‌ترین نر غیرفعال جنسی از نظر جنسی فعال می‌شود.موفقیت در تولیدمثل در واقع ضامن توانایی یک گونه جانوری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی است و دلقک‌ماهی‌ها که فاقد تنوع ژنتیکی هستند در صورت وجود فشارهای زیست محیطی ممکن است سیستم تولید مثلی‌شان دستخوش تغییر شود و شرایط فوق می‌تواند برای این آبزیان پیامد نامطلوب داشته باشد.هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC) در سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) هشدار داد که در صورت گرمایش ۱.۵ درجه سانتی‌گرادی کره زمین،دست‌کم ۷۰ درصد از صخره‌های مرجانی از بین خواهد رفت و در صورت گرمایش ۲ درجه سانتی‌گرادی کره زمین،مرجان‌ها و اکوسیستم‌های حیاتی وابسته به آن به طور کلی ناپدید خواهند شد.

منبع itpet.net