جایگزینی استفاده از گیاهان کم آب به عنوان نهاده دامی در بخش دامپروری

به گزارش خبر گزاری افکارنیوز:
مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با جایگزینی گیاهان کم آب با کنجاله سویا و دیگر نهاده‌ها، دغدغه تامین و واردات در بخش دامپروری کاهش می‌یابد.

جایگزین کردن گیاهان کم آب به جای کنجاله سویا در بخش دامپروری باید در دستور کار قرار گیرد تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.

به گفته او، استفاده از گیاهان کم آب در بخش دامپروری باید ترویج داده شود تا تولیدکنندگان به نسبت به استفاده رغبت داشته باشند.

وی ادامه داد: با جایگزین کردن گیاهان کم آب به جای نهاده وارداتی، میزان آب مجازی مصرفی در این بخش کاهش می‌یابد.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک افزود: اگر با جایگزینی گیاهان کم آب همچون سورگوم در بخش دامپروری، میزان انرژی مورد نیاز دام تامین شود و از طرفی برای تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد، دامداران از این موضوع استقبال می‌کنند‌.

او قیمت هر کیلو دام سبک را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: براین اساس هرکیلو لاشه با نرخ ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزارتومان عرضه می‌شود.