تولید کنسانتره دامی با بهره گیری از فناوری های دانش بنیان

سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: تولید کنستانتره متناسب با نیاز تغذیه‌ای دام با مشارکت اساتید برجسته دانشگاهی در جهت افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز عشایر، به زودی اجرایی می‌شود.
او افزود:به منظور جلوگیری از خارج شدن دام تولیدی نارس و با وزن پایین از دست تولیدکنندگان و با هدف آموزش، ترویج و افزایش بهره وری و بهبود ضریب تبدیل ، کنستانتره‌ای متناسب با نیاز تغذیه‌ای دام با همکاری محققان مطرح به زودی تولید می‌شودخواهد شد. این کنسانتره پس از بازدید‌های میدانی به صورت آزمایشی در اختیار دامداری‌های عشایری قرار می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه انجام کار‌های دانش بنیان، آموزشی و ترویجی و مشارکت با سازمان‌ها و نهاد‌های علمی و تخصصی می‌تواند به عشایر کمک شایانی کند، افزود: با توجه به شرایط فعلی، پس از آزادسازی یارانه‌ها و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و متناسب نبودن هزینه‌های تولید با قیمت بازار، حفظ، پایداری و بهبود تولید گوشت قرمز برای زندگی عشایر که معیشت آن ها بر پایه دامداری می‌چرخد از اولویت‌های ماست.