ترانزیت ۱۲۰۰ رأس دام زنده از بندر دیر به مقصد امارات

به نقل از رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر : بندر دیر با بودن مسیر دریایی به کشورهای حاشیه خلیج و همچنین پست‌های قرنطینه دامی در این گمرکات، مرز خروجی مهمی جهت صادرات و ترانزیت دام زنده محسوب می‌شود.
هم چنین با انجام مراحل اداری لازم، نظارت بهداشتی – قرنطینه‌ای بر بیش از هزار و ۲۰۰ رأس دام زنده ترانزیتی از گرجستان به کشور امارات متحده عربی انجام شد.
رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر نیز گفت: طی ۲ سال اخیر دام‌های کشورهای گرجستان، ارمنستان و ترکیه از مرز ایران با نظارت‌های بهداشتی قرنطینه‌ای لازم در مبدا و مقصد به کشورهای حاشیه خلیج فارس ترانزیت می‌شوند.
وی افزود: هزار و ۲۰۰ رأس دام اخیر از کشور گرجستان برای اولین بار از گمرگ بندر دیر به مقصد امارات متحده عربی ترانزیت شد.