تاثیر کنترل سوسک های سیاه قبل از جوجه ریزی

جهت کاهش خطر مواجه و آلودگی با سوسک های سیاه بعد از پاک سازی و صدعفونی سالن، رعایت نکات زیر ضروری است:

1. اگر عدم توجه به جزییات و دانش اندک در مورد مواد شیمیایی مورد مصرف وجود دارد، کاربرد حشره کش برای کنترل سوسک های سیاه ممکن است نتایج مطلوبی در پی نداشت باشد.
2. حشره کش های شیمایی دسته جات مختلف باید به صورت چرخشی حداقل هر 3-2 گله یه بار استفاده شوند(پیرتروئید،ارگانوفسفات،اسپینوساد و اسیدبوریک) تا شانس مقاومت به مواد شیمیایی کاهش یابد و بهترین نتایج کسب شود.
3. استفاده از مخلوط هایی با غلظت کم یا حشره کش هایی با کیفیت پایین ممکن است تاثیر ماده را کمتر کند و شانس مقاومت به مواد شیمیایی را در سوسک ها بالا برد.
4. اسیدهای آلی همچون اسید سیتریک تاثیر پذیری پیرتروئید و ارگانوفسفات را طولانی تر خواهد کرد. وقتی که این دسته از مواد شیمیایی استفاده می شوند یک اسید آلی به تانک و مخزن حشره کش بیفزایید.
5. بعد از خروج گله از سالن ، بلافاصله حشره کش را به برید زیرا وقتی سالن خالی است و دما کاهش یافته است، سوسک های سیاه به سالن بعدی یا مکان گرم تر مهاجرت خواهند کرد.
6. وقتی که پاکسازی و تمیز کردن در حال انجام است، محیط اطراف سالن ها را جهت ممانعت از مهاجرت سوسک ها اسپری کنید.
7. اطمینان حاصل کنید که مواد اسپری شده، تمیز کننده و ضد عفونی کننده به گوشه،درزها،فواصل بین دیوارها و فضاهای مرده می رسند تا سوسک های پنهان شده را خارج کنند.
8. ترکیب ساختمانی فارم نقش مهمی در کنترل سوسک های سیاه ایفا می کند. بنای ساختمانی سالن مرغداری با زهکشی خوب آب و کف های سیمانی نرم و حضور سوسک های سیاه را کاهش خواهد داد.
9. پیش از شستشوی سالن، از پایان یافتن سوسک ها مطمئن شوید تا وقتی که جوجه ها در سالن جای می گیرند و دمای سالن ها افزایش می یابد از حضور جمعیت سوسک های زنده اجتناب شود.
10. قبل از اینکه جوجه های یک روزه در سالن های پرورشی جای گیرند، مواد حشره کش را برروی بستر مجدداً به کار برید.

منبع نشریه کشت و صنعت شماره 108 مرداد 97