تاثیر قیمت بالای سویا و ذرت بر بازار جهانی لیزین

پیش بینی می شود در تابستان پیش رو تهیه دانه سویا از داخل ایالات متحده دشوار باشد و بسیاری از خریداران باید به واردات دانه سویا از آمریکای جنوبی روی بیاورند. قیمت این  کالا مطمئناً روی تعیین قیمت مواد غذایی دیگر تاثیر گذار است. به گزارش آل ابوت فید؛ گزارش ذخایر غلات توسط USDA در تاریخ ۳۱ مارس منتشر شد. این گزارش سه ماهه در مورد ذخایر دانه ای فعلی و همچنین برآوردی مبتنی بر نظرسنجی از اهداف کاشت ۲۰۲۱ می باشد. در حالی که از ماه اوت سال گذشته قیمت ذرت بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت ، قیمت سویا نیز در محدوده سودآوری برای کشاورزان قرار دارد.