تاثیر تغذیه‌ی پس از هچ

در خلاصه‌ی این تحقیق که در هند انجام شده است به اهمیت پرورش سالم مرغ گوشتی از همان ابتدا پرداخته شده است. دستیابی زودهنگام به خوراک و آب برای جوجه‌ها باعث می‌شود شرایط عملکرد رشد بهتر و مناسب‌تر برای آن‌ها فراهم شود.

یک شروع خوب،بالارفتن وزن بدن را تضمین می‌کند و یک نوع همبستگی بین هفته‌ی اول وزن نهایی بدن وجود دارد.

یک اقدام رایج در بخش تجاری این است که خوراک و آب را برای مدت طولانی قبل از جانمایی در اختیار جوجه‌های تازه از تخم بیرون آمده قرار نمی‌دهند. مشخص شده است خوراک دادن دیرهنگام، مهم ترین عامل موثر بر رشد جوجه‌های گوشتی می‌باشد زیرا جوجه‌هایی که دیر غذا دریافت می‌کنند مجبورند 94% از ذخیره‌ی زرده را بعد از بیرون آمدن از تخم مصرف کنند.

محروم کردن جوجه‌های تازه متولد شده از خوراک نه تنها می‌تواندباعث شود ذخیره‌ی کیسه‌ی زرده را زودتر تمام کنند، بلکه بر روی رشد دستگاه گوارشی آنها تاثیر می‌گذارد و عملکرد آن را ضعیف می‌کند. دسترسی زودهنگام به خوراک باعث تحریک رشد وزن و حفظ این مزیت تا زمان بزرگ شدن جوجه و عرضه‌ی آن به بازار می‌شود.

کوتاه کردن زمان خوراک‌دهی ابتدایی توسط اقدامات مدیریتی معین مانند استفاده از فناوری‌های جوجه آوری و خوراک‌دهی زودهنگام برای تحریک رشد جوجه‌های تازه از تخم بیرون آمده ضروری می‌باشد.

Reference: Journal of International Poultry Production, Volume 28, Number 2
ترجمه مهندس مهناز راد. گروه علمی آرین رشد افزا(آرا)