برگزاری انتخابات هیات مدیره انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام

بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه سالجاری، مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت اعضای انجمن (بیش از ۹۳ درصد) برگزار شد، اعضا رای های خود را برای انتخاب هیات مدیره جدید به صندوق ریختند، پس از شمارش آراء اعضای هیات مدیره و بازرس به ترتیب زیر برگزیده شدند.
اعضای اصلی هیات مدیره:
۱. سرکار خانم آلاله کارون ۶۷ رای ( از بخش واکسن)
۲. جناب آقای مصطفوی ۵۹ رای ( از بخش دارو)
۳. جناب آقای میرسلیمی ۴۹ رای ( از بخش واکسن)
۴. جناب آقای یوسفی ۴۹ رای ( از بخش افزودنی)
۵. جناب آقای منتصر ۴۸ رای (از بخش مستقل)
۶. جناب آقای غفاری ۳۹ رای ( از بخش دارو)
۷. جناب آقای بزاززادگان ۳۸ رای ( از بخش افزودنی)

بازرس انجمن:
۱. جناب آقای اسعدیان ۵۰ رای

اعضای علی البدل هیات مدیره
۱. جناب آقای سرتیپی ۳۷ رای ( از بخش دارو)
۲. سرکار خانم آجیل چی ۲۴ رای( از بخش افزودنی)

بازرس علی البدل:
۱. جناب آقای سعادت ۱۵ رای

هیات مدیره جدید به مدت سه سال سکان هدایت انجمن فوق را در دست می گیرند و مسوول اصلی سیاست گذاری در بخش واردات دارو، افزودنی و‌مواد بیولوژیک دام خواهند بود.