اهدا پنج دستگاه کانکس به هموطنان زلزله زده شهرستان میانه.