اقلام ضروری و کتابخانه در کرمانشاه

ارسال اقلام ضروری و ساخت کتابخانه ازگله (رشد 10) در کرمانشاه

پس ازوقوع زلزله دلخراش کرمانشاه با مرکزیت ازگله، بنا به اعلام نیاز ستاد های مستقر در مناطق زلزله زده تعداد هشتاد عدد چادر ضد آب، تعدادی پتو، مقداری اقلام بهداشتی و هزار عدد کوله پشتی جهت استفاده دانش آموزان منطقه تامین هزینه گردید. در مرحله بعدی و با توجه به تغییر نیاز های منطقه (آسیب های روحی وارد شده به کودکان) خرید یک دستگاه کانکس 24 متری جهت استفاده به عنوان کتابخانه به اضافه کتاب، قفسه ، وسایل آموزشی، تجهیزات کتابداری، تابلو، استند تبلیغ همچنین هزینه حمل، نصب، نظارت و پشتیبانی تامین هزینه، توسط انجمن حامی تهیه و در ازگله مستقر گردید این کتابخانه با حضور شاعر محبوب کودکان استاد مصطفی رحماندوست در بهمن ماه 1369 با نام هیوا (نام کردی به معنی امید) افتتاح و شروع به کار نمود.

حمایت شرکت آرین رشد افزا از زلزله زدگان کرمانشاه حمایت شرکت آرین رشد افزا از زلزله زدگان کرمانشاه حمایت شرکت آرین رشد افزا از زلزله زدگان کرمانشاه آرین رشد افزا حامی مردمان مظلوم کرمانشاه حمایت شرکت آرین رشد افزا از زلزله زدگان کرمانشاه حمایت شرکت آرین رشد افزا از زلزله زدگان کرمانشاه هیوا کتابخانه کانکسی در کرمانشاه