افت جهانی قیمت ویتامین E50 و D3 500

ویتامین E50
خریداران نقدی ویتامین E50 را ۲۵٪ ارزانتر از اواسط آوریل (اردیبهشت ماه) خریداری می کنند.
قیمت جهانی این محصول در حال حاضر حدود کیلویی ۷.۴۵ دلار است. خریداران در اسپانیا ویتامین E50 را کیلویی حدود ۷.۷۵ دلار آمریکا خریداری می کنند.ویتامین A1000
خریداران دست به نقد هم ویتامین A1000 را ۶٪ ارزانتر از هفته گذشته خریداری نمودند.
قیمت جهانی فعلی حدود ۹۴.۶ دلار برای هر کیلوگرم می باشد. خریداران در فرانسه برای این محصول کیلویی ۹۵۰۶ دلار آمریکا پرداخت نمودند.ویتامین D3 500
خریداران نقدی ویتامین D3 500 نسبت به پایان ماه آوریل این محصول را۶۳٪ ارزانتر تهیه نمودند.
قیمت جهانی فعلی این محصول حدود ۲۱.۱ دلار برای هر کیلوگرم می باشد. این محصول در ایران کیلویی ۲۲.۴۱ دلار به دست خریداران می رسد.ویتامین B7 (H) Biotin
مشتریان دست به نقد ویتامین B7 (H) Biotin نسبت به پایان ماه مارس این محصول را ۷۱٪ ارزانتر تهیه نمودند.
قیمت جهانی این محصول ۱۴.۳ دلار است