صادرات به عراق

از سرگیری صادرات تخم مرغ به بازار عراق

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان این که صادرات تخم مرغ به عراق از سرگرفته شده، گفت: صادرات نسبت به سال قبل حدود 50 درصد کاهش داشته است. ناصر نبی پور در گفت گو با مهر با بیان اینکه صادرات تخم مرغ به عراق در حدود 4 روز اخیر مجددا از سر گرفته شده است، اظهار داشت میزان صادرات ما به این کشور به دلیل حضور قدرتمند ترکیه در این کشور، چندان چشمگیر نیست. وی میزان صادرات تخم مرغ را تا پایان خرداد ماه سال جاری 13 هزار تن اعلام و اضافه کرد : این در حالی است که ما در مدت مشابه سال قبل با وجود بیماری ، 24 هزار تن تخم مرغ صادر کرده بودیم اما امسال با کاهش 50 درصدی در این زمینه مواجه هستیم. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه بین 150 تا 200 تن صادرات داریم، گفت: هم اکنون چون پاکستان تخم مرغ مورد نیاز افغانستان را تامین نمی کند، افغان ها از ایران این محصول وارد می کنند.
نبی پور با بیان اینکه صادرات بر شرایط بازار تخم مرغ تاثیری نداشته است، افزود: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری 2700 تومان است. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران اضافه کرد: رونق دادن به صادرات نیازمند همکاری و کمک دولت است و دولت باید برای این امر مشوق صادراتی در نظر بگیرد.

 

منبع دنیای کشت و صنعت مرداد ماه 95