از بین بردن جوجه‌های نر سالانه بیش از 440 میلیون دلار در صنعت طیور آمریکا هزینه دارد

از بین بردن جوجه‌های نر سالانه بیش از 440 میلیون دلار در صنعت طیور آمریکا هزینه دارد!

الیزابت دومت (ELIZABETH DOUGHMAN)

اسکن‌های حاصل از تصویربرداری از طریق تشدید امواج مغناطیسی (MRI) معمولاً برای ایجاد تصاویر دقیق از اندام‌ها و بافت‌ها در بدن استفاده می‌شوند.

تیمی در Orbemi.ai به سرپرستی یکی از بنیان‌گذاران، پدروگومز (Pedro Gomez)،معتقدندکه می‌توانندازفناوریMRIشتاب‌یافته (Accelerated MRI technology) استفاده کنند و به‌طور خودکار به اسکن وطبقه‌بندی تخم‌مرغ‌ها بدون شکافتن پوسته بپردازند. در حال حاضر جنسیت جوجه فقط بعد از هچ شدن قابل‌تشخیص هست. جوجه‌های نرکاربرد اندکی در صنعت طیور دارند و‌سالانه تقریباً 6-7 میلیاردجوجه نر (در صنعت مرغ مادر و تخم‌گذار)از بین برده می‌شوند. تولیدکنندگان بیش از 70میلیون دلار،کار وانرژی صرف جوجه‌کشی وتعیین جنسیت این تخم‌ها می‌کنندوارزش تخم‌مرغ‌های هدررفته درایالات‌متحده آمریکاسالانه بیش از 440 میلیون دلاراست.
یک رویکردفنّاورانه
روشMRIدرحال‌توسعه توسط تیم گومز به کاربران اجازه می‌دهدتاتوسعه اندام‌های جنین رابررسی کنند وتفاوت‌های فیزیکی بین جنین نر و ماده را بیابند. سپس هوش مصنوعی تخم‌هارابر اساس جنسیت طبقه‌بندی می‌کند. گومزگفت: “MRIیک فناوری خوب برای نگاه به داخل مواداست بدون این‌که آن‌ها را لمس کنیم، این‌یک فناوری بدون تماس است.”همچنین گفت:”مادرحال حاضرروی این تمرکز کرده‌ایم که نشان دهیم تفاوت‌های جنسی چگونه در تصاویر MRI ظهور می‌کنند.پس‌ازاینکه این موضوع تکمیل شد الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادربه شناسایی تفاوت‌های فیزیکی بین دو جنس با دقت بیشتری خواهندبود .”تحقیق درمرحله طراحی مفهومی است،اماگومزامیدواراست که به‌زودی نمونه اولیه عملیاتی راارائه دهند

جوایزEgg-Tech

به‌تازگیOrbem.aiازبنیادتحقیقات غذاوکشاورزی یک جایزه چهارصدهزار دلاری به‌عنوان یکی ازشش برنده‌ی فاز اول جوایزEgg Tech دریافت کرد. برندگان دراجلاس فنی طیورسال2019،برگزارشده در 20-22ماه نوامبردرهتل ومرکزکنفرانسGeorgia Tech،درآتلانتای جورجیا معرفی شدند.

این کمک مالی توسط مشارکت‌کنندگان خارجی به مبلغ مجموعاً 1،149.911 دلارتأمین شد.

گومز گفت:”برنده شدن دراین جایزه مهرتأییدی بود که مادرمسیرصحیح هستیم؛ وبی‌صبرانه منتظریم تا طرح خود را به یک واقعیت تبدیل کنیم و تأثیری در صنعت داشته باشیم.”

درباره نوآوری‌های آینده بیشتربدانید

اجلاس فناوری طیورسال 2020، 12-14 اکتبر،درهتل ومرکزکنفرانس موسسه تکنولوژی جرجیا (Georgia Tech):

شرکت‌کنندگان می‌توانند انتظار گفت‌وگو پیرامون چشم‌انداز و راه‌حل‌ها ازمتخصصین صنعت به نمایندگی از 23 کشور را داشته باشند.