اجرای طرح ده ماهه با من بخوان در شهرستان سرباز

 

سرباز به مرکزیت شهر راسک، که اغلب اداره‌ها در آن قرار دارند، از جنوب در فاصله 220 کیلومتری به چابهار، از شمال به شهرستان سراوان و ایرانشهر، از غرب به نیکشهر و از شرق به کشور پاکستان با مرزی به وسعت 120 کیلومتر منتهی می‌شود. سرباز که در جنوب استان سیستان و بلوچستان قرار دارد از سه شهر راسک، سرباز و پیشین و چهار بخش مرکزی، سرباز، پیشین و بارود تشکیل شده‌است. سرباز شهری است محروم با حدود 150 هزار نفر جمعیت که فقط حدود 1650 هزار نفر در شهر ساکن هستند و بقیه در روستاها سکونت دارند. امسال از این جمعیت، 210 دانش‌آموز پایه اول سنجش شده‌اند و هنوز کودکانی هستند که مراجعه نکرده‌اند.

پروژه‌ی سوادپایه سرباز با پشتیبانی شرکت آرین رشدافزار از آبان ماه سال 1398 به جریان افتاد. در روزهای دوم و سوم آبان، مسئولان و کارشناسان با من بخوان با سفر به منطقه کارگاه‌های «آموزش خلاق سواد پایه از راه ادبیات» و «هنر در پیوند با سوادپایه» را برای 36 نفر از آموزگاران پایه اول شهر سرباز برگزار کردند. در کارگاه آموزش خلاق کار با بسته‌های «آواورزی»، «الف‌باورزی»، «لولوپی + صفر»، «لولوپی + یک» و «واژه‌نامه چیستانی» آموزش داده شد. همچنین در کارگاه هنر ساخت عروسک‌ها، ماسک‌ها و اجرای نمایش با شرکت‌کنندگان کار شد.

در کارگاه افزون‌بر آموزگاران شهر سرباز، از 26 روستای اطراف آن مانند سرداب، حاجی‌آباد، علی‌آباد، گنج‌آباد، مغ و … نیز شرکت‌ کرده بودند.

در بهمن ماه سال ،1398بازدیدی از فعالیت آموزگاران تحت پوشش در منطقه توسط مسئول پروژه و آموزشگر همراه شان، انجام شد
بسته های کتاب های بلندخوانی در تاریخ 30دی ماه به شهرستان سرباز ارسال شدند. این بسته ها شامل هجده عنوان کتاب باکیفیت مناسب بلندخوانی بوده و برای 35آموزگار شهرستان سرباز و روستاهای اطراف آن فرستاده شد. همراه کتاب ها، دستنامه و فعالیت های آن ها نیز ارسال شدند
در روزهای دوازدهم تا پانزدهم بهمن ماه ،1398کارشناسان با من بخوان با سفر به منطقه از فعالیت آموزگاران تحت پوشش برنامه بازدید کردند
در روزهای شانزدهم و هفدهم بهمن 1398کارشناسان با من بخوان، برای آموزگاران تحت پوشش و تعدادی از مدیران مدارس کارگاه بلند
خوانی برگزار کردند. در این کارگاه به مباحثی هم چون ادبیات کودک، عناصر داستان، کتاب های باکیفیت و روش های بلندخوانی پرداخته می شود.
در کارگاه هنر نیز، ساخت ماسک، عروسک ها و انواع نمایش آموزش داده شد

با توجه به همه گیری ویروس کرونا در کشور، امکان سفر و بازدید حضوری از منطقه و فعالیت آموزگاران میسر نبود و نظارت از طریق شبکه های اجتماعی (واتس اپ) صورت می گرفت. لازم به ذکر است که از 26 روستای منطقه که در برنامه حضور داشتند، تنها شانزده روستا به اینترنت
دسترسی دارند.
بازدید نهایی پروژه نیز که قراربود در ماه فروردین 1399 صورت پذیرد، به دلیل شیوع کرونا انجام نشد