ابلاغ مصوبه واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی

 

محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را ابلاغ کرد.

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مصوبه مربوط به واردات گوشت مرغ با ارز ترجیحی را اصلاح کرده است.

به موجب این اصلاحیه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور ترمیم ذخایر راهبردی و تنظیم بازار گوشت سفید کشور، از طریق شرکت‌های مباشر دولتی و غیردولتی، نسبت به واردات ۱۲۵ هزار تن گوشت مرغ با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲/۰۰۰ ریالی) و همچنین افزایش واردات تخم‌مرغ به ماهانه ۱۵ هزار تن به تناسب نیاز جامعه و بازار تا پایان سال ۱۴۰۰ با رعایت جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از سرجمع اعتبارات ارز ترجیحی متعلق به این وزارتخانه اقدام کند. همچنین تعرفه واردات مرغ قطعه‌بندی شده موضوع این تصویب‌نامه ۴ درصد تعیین می‌شود./ ایرنا