آیین نوروزخوانی در غرب گلستان

هر ساله در روزهای آخر سال مراسم نوروز خوانی در روستاهای غرب گلستان برگزار می‌شود و نوروز خوان مردم را از آمدن بهار با خبر می‌کند.
نوروز خوان‌های قدیم مدت ۳۰ سال است که با نوروز خوانی مردم روستا را از نزدیک شدن بهار با خبر می‌کند. نوروز خوان وارد منزل افراد روستا می‌شود و مژده رسیدن بهار را به صاحب‌خانه می‌دهد و صاحب‌خانه طبق رسم گذشته به نوروز خوان شیرینی (برنج – تخم‌مرغ – پول) می‌دهد و نوروز خوان با دعا کردن در حق صاحب‌خانه شیرینی را می‌گیرد و می‌رود. دعا کردن در حق صاحب‌خانه و همراهی مردم روستا با عزیز آقا در کوچه‌های روستا از آدابی است که در این مراسم رعایت می‌شود. با چوب دست خود که به آن قولچوماق می‌گوید (نشانه قدرت است) در خانه‌های روستا را به صدا در می‌آورد و صاحب‌خانه بخاطر مژده آمدن بهار به نوروز خوان شیرینی (تخم مرغ) می‌دهد. این رسم کهن از گذشته با حضور دو نوروز خوان برگزار می‌شد و تا امروز ادامه دارد.