یک مانور خطرناک تبلیغاتی

ارسال ۳۰۰ هزار بمب ویروسی خوشه‌ای به سراسر ایران دکتر مصطفی سیدمیررمضانی دستیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وزیر بهداشت با رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور جلسه خواهد داشت و اعلام خواهد کرد با تشکیل ۳۰۰ هزار اکیپ در سراسر کشور، به خانۀ تک تک مردم خواهند رفت و کرونا را شکست خواهند داد. هشدار […]