یک استارتاپ نروژی می خواهد کویر دبی را به زمین کشاورزی تبدیل کند.

یک استارتاپ نروژی می خواهد کویر دبی را به زمین کشاورزی تبدیل کند در ابتدای ماه مارس، تیمی از نروژ به دبی سفر کردند و هندوانه ، کدو سبز و ارزن مرواریدی را در یک قطعه کویری کاشتند. پنج ماه بعد، آن سرزمین خشک پر از ردیف هایی از برگ های سبز بود که توسط […]