کمبود اکسیژن و جنین جوجه ها

کمبود اکسیژن و جنین جوجه ها تحقیقاتی در خصوص اثرات کمبود اکسیژن (17% اکسیژن) در طول مرحله پلاتو بر روی میزان سوخت و ساز بدن جنین، خصوصیات قلبی عروقی و رشد و نمو تا زمان تفریخ انجام شد. جنین های قرار گرفته در معرض کمبود اکسیژن افزایش قابل توجهی را در تعداد  ضربان قلب نشان […]