افتتاح کتابخانه رشد 17 در یوسف کند مهاباد

افتتاح کتابخانه رشد 17، روستای یوسف‌کند ـ مهاباد کتابخانە رشد 17 روستای یوسف‌کند در مهاباد که با حمایت مالی شرکت آرین رشد افزا (آرا) توسط انجمن حامی (حمایت از توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی) تجهیز گردیده بود، پنج‌شنبە صبح تاریخ 26 اسفندماە با هماهنگی و همیاری گروە توسعە و ترویج فرهنگ کتابخوانی مکریان مهاباد و […]