کاب و روزلین دستیابی به موفقیت در حفظ ژن را منتشر می کنند

کاب و روزلین دستیابی به موفقیت در حفظ ژن را منتشر می کنند کمپانی عظیم اصلاح نژاد کاب و انستیتو روزلین اخیراً جزئیاتی از دستیابی به موفقیت یک کشف در حفظ سلول های جنسی پایه- ضروری برای نگهداری رکورد جمعیت های متنوع طیور را منتشر کرده است.مقاله، که در مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم ایالات […]