چرا جوجه ها معدوم می شوند؟

از زمان جوجه ریزی تا آماده سازی محصول و عرضه به بازار ۴۵ روز فاصله زمانی وجود دارد با این حال به دلیل ابهام در آینده و اینکه مشخص نیست چه زمانی ابعاد همه گیری کرونا در بازار کم می شود، هم چنان جوجه ها بلاتکلیف و بی خریدار مانده و در نهایت معدوم می […]