پیش بینی می شود صادرات طیور برزیل تا سال ۲۰۲۹ میلادی ۴۸٪ رشد کند

🔶 چشم انداز صنعت مرغداری برزیل مثبت است. Fiesp (فدراسیون صنعت ایالت سائوپائولو) اعلام داشت در طی این دهه صنعت مرغداری برزیل ۲۹ درصد در تولید و ۴۸ درصد در صادرات افزایش داشته باشد. 🔶 سند چشم‌ انداز این فدراسیون موسوم به «پیش بینی تجارت زراعت برزیل» در این ماه منتشر شده است که شامل […]