وضعیت فوق العاده قرمز و باور نکردنی در راه است .

در پیام ها آمده: از امروز به مدت دو هفته روزهای بسیار خطرناک و مرگ آور و روزهای غمگین و بسیار ناراحت کننده و فاجعه ای بزرگ برای هموطنان در راه است طوری ک همه خانواده ها این بیماری را برای خود وعزیزانشان تجربه خواهند کرد و ممکن است در این راه بعضیان درمان و […]