ناهماهنگی نهادهای دولتی به هزینه زیان دیدن تولیدکننده و مصرف‌کننده

مهدی معصومی، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با بیان این که نهادهای متعدد دولتی در صنعت مرغ و تخم‌مرغ تصمیم‌گیر و سیاستگذار هستند از زیان فعالان این صنعت به دلیل ناهماهنگی در تامین نهادها گفت. تامین نهاده‌های دامی به ویژه برای صنعت […]