ارسال اقلام ضروری و ساخت کتابخانه ازگله (رشد 10) در کرمانشاه

اقلام ضروری و کتابخانه در کرمانشاه

پس ازوقوع زلزله دلخراش کرمانشاه با مرکزیت ازگله، بنا به اعلام نیاز ستاد های مستقر در مناطق زلزله زده تعداد هشتاد عدد چادر ضد آب، تعدادی پتو، مقداری اقلام بهداشتی و هزار عدد کوله پشتی جهت استفاده دانش آموزان منطقه تامین هزینه گردید. در مرحله بعدی و با توجه به تغییر نیاز های منطقه (آسیب […]